1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad ostutingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse Parim Diil e-poes veebiaadressil www.parimdiil.ee (edaspidi E-pood) kaupa telliva kliendi (edaspidi Klient) ja RITAMEL OÜ (edaspidi Müüja) vahel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt ilma etteteatamiseta muuta. Muudetud tingimused jõustuvad Müüja veebilehel www.parmdiil.ee avaldamise hetkest ja kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist.
1.4. Müüja e-poes ostu vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnad

2.1. E-poes on kõikide toodete hinnad kuvatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
2.2. Toodete hinnad ei sisalda postikulu.
2.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu ilma ette teatamata. Kui Klient vormistas oma tellimuse enne uute hindade jõustumist, siis tema jaoks kehtivad hinnad, mis on kajastatud tema arvel.

3. Postikulu ja kohaletoimetamine

3.1. Kohaletoimetamise viis on:  SmartPOST pakiautomaat€
3.2. Valides kohaletoimetamise viisiks  SmartPOST pakiautomaadi, saadetakse kaup välja 2 tööpäeva jooksul peale raha laekumist Müüja pangaarvele.
3.3. Kauba kohaletoimetamise kulud kehtivad tellimustele Eesti Vabariigi piires. Kui Klient soovib kaupa tellida väljapoole Eestit, tuleb transpordi maksumuse osas Müüjaga eraldi kokku leppida.

4. Makseviis

4.1. Tellimuse vormistamisel saab Klient Ettemaksuarveposti aadressile tellimuse kinnitus ja ettemaksuarve, mille alusel kuulub tasumisele 100% toodete summast. Ettemaksuarve summa tuleb tasuda pangaülekandega RITAMEL OÜ arvelduskontole 2 tööpäeva jooksul. Arve tasumisel tuleb selgitusse märkida ettemaksuarve number ja Kliendi nimi, juhul kui see erineb maksja nimest. Juhul kui ettemaksuarve ei ole tasutud 2 tööpäeva jooksul, siis tellimus tühistatakse.

5. Kauba tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates paki kättesaamisest.
5.2. Kauba tagastamiseks peab Klient saatma Müüjale tagastamissoovi kohta info Müüja e-posti aadressile info@parimdiil.ee
5.3. Klient peab kauba tagastama Müüjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates tagastamissoovi saatmisest.
5.4. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud.
5.5. Müüja kannab tagastatud kauba maksumuse ja kauba kättetoimetamiseks kulunud postikulu tagasi samale arveldusarvele, millelt Klient algselt kauba eest tasus.
5.6. Müüja tagastab raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates tagastamissoovi kätte saamisest.
5.7. Kauba tagastamisega seotud postikulu tasub Klient.

6. Isikuandmed ja nende kasutamine

6.1. Kliendi poolt ostu sooritamisel või konto loomisel esitatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.
6.2. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
6.3. Müüja jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kuid Kliendil on igal ajal õigus paluda oma andmete kustutamist Müüja andmebaasist.

7. Muud tingimused

7.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
7.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
Küsimuste korral palun helistage telefonil 56916656, või saatke e-kiri e-posti aadressile info@parimdiil.ee